START

Bespreek je idee

In een gesprek komt bijvoorbeeld aan de orde: Hoe of waarom is je idee ontstaan? Wie wil dit nog meer? Wat wil je bereiken? Hoe ver ben je al met je idee?

  • Je krijgt een contact­ambtenaar

    Deze ambtenaar is contactpersoon namens de gemeente voor het project of de initiatiefnemers.

  • Of kan iemand anders je beter helpen?

    Misschien zijn er andere personen of andere mogelijkheden om je idee verder te helpen.

  • Zoek medestanders